18 February 2020, Tuesday
Menu
Special thanks for members of IT cluster
Facebook
Youtube
Poster
11-09-2006 | Informacja prasowa
Polskie daty w łucznictwie światowym
 
23 sierpień – 6 wrzesień 1931 r. – I Mistrzostwa Świata  Strzeleckie, Myśliwskie i Łucznicze we Lwowie.
„ Polski Związek Łuczników inicjując organizowane po raz pierwszy „Mistrzostwa Świata” w strzelaniu z łuku wraz ze specjalnie powołanym komitetem tych zawodów w Polsce mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodowe Zawody Strzeleckie, Myśliwskie i Łuczne, które odbędą się na strzelnicy kleparowskiej we Lwowie...” – napisali organizatorzy w  treści zaproszenia wystosowanego do zainteresowanych.
W ramach tych zawodów zorganizowano Międzynarodowy Kongres Łuczniczy, którego celem było postawienie na odpowiednim poziomie światowego sportu łuczniczego oraz powołanie międzynarodowej organizacji łuczniczej.
4 września 1931 r., w Sali Rady Miasta Lwowa przedstawiciele 10 państw: Czechosłowacji, Estonii, Francji, Peru, Polski, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Węgier i Włoch (plus Szwajcaria, jako  obserwator) powołali Międzynarodową Federację Łuczniczą (Federation Internationale de Tir a l`Arc – FITA). Jej pierwszym prezesem został kpt. Dypl. Mieczysław Furarski, zastąpiony, ze względu na niemożność pełnienia funkcji międzynarodowych przez dr. Bronisława Pierzchałę ( w 1946 r. B.Pierzchała został prezesem honorowym FITA).
Jedną z ważniejszych uchwał kongresu było zobowiązanie zarządu FITA do czynienia skutecznych starań włączenia łucznictwa do programu igrzysk olimpijskich.
 
W myśl starożytnych podań każdorazowe otwarcie igrzysk olimpijskich w starożytnej Grecji dokonywane było przez łucznika. Pierre de Coubertin nie przewidział jednak łucznictwa, jako dyscypliny olimpijskiej, na pierwszej olimpiadzie ery nowożytnej (Ateny 1896 r.). W następnych olimpiadach (w 1900, 1904 i 1908 r.)wprowadzono łucznictwo do ich programu, jako równorzędną dyscyplinę sportowej rywalizacji. Jednak już od 1920 r. łucznictwo stało się olimpijską dyscypliną ponadprogramową.
Mimo, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski w 1957 r. wprowadził łucznictwo ponownie do programu igrzysk to dopiero w 1972 r. w Monachium nastąpił powrót łuczników na olimpijska arenę.
 
Sukces organizacyjny pierwszych mistrzostw zaowocował przyznaniem przez Kongres FITA Polsce prawa do organizacji II Mistrzostw Świata. Odbyły się one wraz z II Międzynarodowym Kongresem Łucznym w Warszawie w dniach 11 – 16 sierpnia 1932 r.
 
Po II wojnie światowej z naszej inicjatywy włączono łucznictwo do programu Międzynarodowych Igrzysk Sportowych Młodzieży.
 
W 1991 r. w Krakowie rozegrano mistrzostwa świata na torach otwartych  
 
Polskimi datami są także te, pod którymi zapisano zwycięstwa oraz medale indywidualne i zespołowe naszych zawodniczek i zawodników na międzynarodowych mistrzostwach i olimpiadach. Poczynając od  I Mistrzostw Świata w 1931 r. zebrało się ich kilkaset. Wśród nazwisk zwycięsców jest Katarzyna Wiśniowska indywidualna mistrzyni świata z 1955 r. (Helsinki) w trójboju krótkim i długim, zawodniczka z naszego regionu; K.Wiśniowska była także zawodniczką drużyny, która natych mistrzostwach zdobyła brązowy medal.
Bogumiła Bielas drużynowa wicemistrzyni Europy 1972 Luksemburg
 
Przyznanie Rzeszowowi prawa organizacji halowych Mistrzostw Świata Seniorów i Juniorów w Łucznictwie w 2009 r. pozwoli na dopisanie do historii tego sportu kolejnych polskich dat, Mogą nimi być:
luty 2007 r. – międzynarodowe mistrzostwa Polski „Droga do Imiru” (w Izmirze w marcu 2007 r. odbędą się halowe mistrzostwa świata łuczników),
2008 r. – rok olimpijski i możliwość zorganizowania przedstartów dla zawodników i drużyn z Europy.
Marzec 2009 r. – HMŚ SiJ w Łucz. Rzeszów 2009 r.
I ta ostatnia data na pewno wpisze się jako polski udział w historii łucznictwa.
 
Pierwsze zadania Komitetu Organizacyjnego HMŚ Rzeszów 2009:
- wybór protektora zawodów i uzyskanie jego akceptacji; lwowskim mistrzostwom patronowali prezydent RP Ignacy Mościcki i Pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski. Protektorat nad mistrzostwami w Warszawie objął Ignacy Mościcki.
- zaproszenie do udziału i powołanie komitetu honorowego,
- opracowanie programu HMŚ oraz imprez poprzedzających (harmonogram prac i budżet na 30 miesięcy)
 
Zadania szczegółowe:    
- ogłoszenie konkursu na opracowanie logo, dyplomów, medali i nagród – pierwszy etap obejmowałby uczniów i młodzież (równolegle do programu Robin Hood, propagującego łucznictwo wśród młodzieży)
General Sponsors
Media Partners