18 February 2020, Tuesday
Menu
Special thanks for members of IT cluster
Facebook
Youtube
Poster
28-02-2007 | Informacja prasowa
 

Sprawozdanie

z wykonania działań promocyjnych podczas imprezy promocyjnej pn. „Podkarpacki piknik rodzinny” realizowanej w ramach „Pojedynku mistrzowskiej reprezentacji Pokarpacia z Mistrzami Świata i Europy” oraz „47 finału plebiscytu na najlepszego sportowca Województwa Podkarpackiego” w dniu 17 lutego 2007 r., zrealizowanej na hali miejskiej Podpromie.


Zgodnie z przedstawionym programem imprezy Stowarzyszenie Komitet Organizacyjny Łuczniczych Halowych Mistrzostw Świata Rzeszów 2009 przeprowadziło w dniu 17 lutego 2007 r, w czasie od godz. 10.00 do 21.00 imprezę pn. „Podkarpacki piknic rodzinny”.

Impreza miała charakter otwarty i prowadzono była na dwóch płaszczyznach:

  1. komercyjno-informacyjnej,

  2. promocyjnej.

W wymiarze komercyjno-informacyjnym w holu hali Podpromie zorganizowane zostały targi w układzie otwartych stoisk handlowo-informacyjnych (uklad typowy i chrakterystyczny dla imprez handlowych realizowanych na Podkarpaciu). Wśród stoisk ważnym było stoisko informacyjne Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, na którym prezentowane były materiały promujące region i jego osiągnięcia (darmowe materiały), zaś pracownicy Urzędu udzielali zaiteresowanym informacji. Uzupełnieniem tej częśći były stoiska prezentujące produkty regionalne (wyroby z wosku i miody, wyroby z gliny – pracownia z Medyni Głogowskiej oraz „żywe” stanowisko ludowego twórcy). Ta część imprezy trwała od godz. 10.00 do 21.00 dnia 17.02.2007 r.

Od godz. 13.00 na głównej płycie hali Podpromie rozpoczął się cykl imprez realizowanych w ramach „Podkarpackiego pikniku rodzinnego”.

Blok „Sport przeciw nałogom” został wyreżyserowany i zrealizowany zgodnie z kanonami ogólnopolskiej akcji pod tym tytułem. Prowadzący go to byli czynni sportowcy, uczestnicy i medaliści olimpijscy oraz mistrzostw świata; wybór na kreaotora bloku Pawła Zygmunta podyktowany został jego sukcesami sportowymi i tym, iż pochodzi on i rozpoczynal swoją bogatą karierę na Podkarpaciu (łyżwiarstwo szykie na lodzie – Sanok). W ramach tego bloku goście-uczestnicy imprezy mieli możliwość wziąść aktywny udział w imprezach-konkursach dostosowanych do możliwości poszczególnych grup wiekowych. Urządzenia i sprzęt sportowo-rekreacyjny (m.inn. deska surfingowa, „zwariowany” rower, piłkarzyki „na żywo”) oraz pokazy wyczynowe ( jazda na rowerze, wrotki) dały mozliwości poznania form rekreacji i wyczynu, dostepnych dla wszystkich. Zabawy z użyciem prezentowanego sprzętu były pierwszą tego typu na Podkarpaciu propozycją aktywnego wypoczynku rodzinego.

Wszyscy uczestnicy gier i konkursów otrzymali otrzymali nagrody rzeczowe.

Pokaz filmu na telebimie prezentujący tradycje rycerskie z jednej strony zamykał blok „Sport przeciw nałogom”, z drugiej rozpoczynał prezentację bloku pokazując sposoby na czynne i aktywne wypoczywanie poprzez twórcze realizowanie swojego hobby.

„Bractwo rycerskie” z Łańcuta, gromadzące młodych oraz dorosłych fascynatów tradycjami rycerskimi, zaprezentowało nie tylko stroje i zwyczaje różnych grup rycerskich z epoki średniowiecza( Słowianie, Wikingowie, drużyna rycerska, rycerze-zakonnicy) ale także dostarczył widzom informacji o epoce. To hobby łączy we wspólne dzialanie młodziez i ich rodziców z Łańcuta, Rzeszowa i Boguchwały. Czynnymi czonkami bractwa są młodzi ludzie, którzy pochodzą z naszego regionu a obecnie studiują w innych ośrodkach akademickich (Kraków, Lublin, Wrocław).

„Iskierka”, zespół gromadzący dzieci z łańcuckich szkół jest przedstawicielem tej formy aktywności rodziców i młodzieży, która na Podkarpaciu rozwija się w sposób wyjątkowy i jest ewenementem na skalę kraju. Społeczne działanie rodziców i nauczycieli, własny „sponsoring”, aktywność w kreowaniu własnych dzieci, jest wskazaniem i nauką dla młodzieży. Prezentacja takich zespołów na imprezach to nie tylko dwód uznania dla nich ale także potwierdzenie innym, aktywnym w swoich środowiskach, słuszności ich pracy.

Pokazy praktyczne tradycyjnego łucznictwa, wsparte narracją i prezentacją wizualną były dobrym prologiem dla poledynku łuczniczego w konwencji z czasów Robin Hooda. Ten opracowany przez FITA (Światowa Federacja Łucznicza) standard ma na celu promocję tego sportu, który jako rodzinny sposób na aktywny weekend przeżywa renesans na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych (tamtejsi ekolodzy uważają myślistwo przy użyciu łuku bloczkowego za jedyne godne i humanitarne).

Możliwośc konfrontacji młodych zawodników (juniorzy) Podkarpacia z elitą kraju i świata, to wskazanie, że każdy może być mistrzem. Wynik tej konfrontacji potwierdził tą tezę. Młodzi łucznicy z Rzeszowa i Grabownicy w strojach opatrzonych logiem Podkarpacia, godnie reprezentowali nasz region. Reprezentantom Polski logo województwa podkarpackiego górujące i patronujące całej imprezie, umieszczone nad tarczami i na liniach strzelania , atmosfera hali oraz oprawa artystyczna i organizacyjna nakazały w samych suprlatywach wypowiadać się o naszym regionie. Podobnie ich trenerzy (kara narodowa) zgodnie twierdzili, że Podkarpacie i Rzeszów to godne miejsce dla rozegrania Mistrzostw Świata.

Całośc imprezy była nagrywana przez ekipy TVP 3 i Telewizji Podkarpacie. Emisja imprezy w znakomitym czasie (sobota godz. 17.30. z zachowaniem wszystkich elementów promocyjnych województwa-gospodarza Mistrzostw Świata w 2009 r. i łucznicztwa, jako dyscypliny sportowej o antycznych podkarpackich korzeniach. Całość wydarzenia posumował pokaz laserowy prezentujący elementy promocyjne (logo i mapa województwa, organizatorów), informacyjne ( przetworzone krajobrazy, miejsca charakterystyzne dla regionu, sceny z pojedynku) i wizualne miraże,mozliwe do wykreaowania przez techniczne możliwości zastosowanej techniki wizualnej.

Istotnymi elementami imprezy były finał 47 plebiscytu na najlepszego sportowca Województwa Podkarpackiego”, który poraz pierwszy miał tak dużą i aktywną widownię oraz występ Marcina Dańca, który chwalił sie podkarpackimi korzeniami; kolejny przyczynek dla malkontentów, do dumy z podkarpackiej małej ojczyzny.

Reasumując: impreza mająca chrakter otwarty zgromadziła 2779 osób – widzów (spis wg wejść) a wraz z uczestnikami aktorami, organizatorami, ochrona i obsługą techniczna sięgnęła liczby 3200 zaangażowanych w nia osób.

Spełnione zostały wszelkie wymagania ustawowe związane z tego typu imprezą masową – ochrona, zabezpieczenie medyczne, ppoż. itp.

Współdział mediów pozwolił na propagowanie imprezy przed jej odbyciem i prezentację jej osiągnięć, po jej zrealizowaniu - emisje TV3 i Telewizja Podkarpacie, wejścia na żywo i sprawozdanie na antenie PR Rzeszów, cykl artykułów w GC Nowiny, zapisy internetowe na portalach Rzeszów 24, Pogranicze i Łucznictwo zawierające informacje i logo województwa.

Organizatorzy z nakręconych materiałów planują przygotowanie materiału promocyjnego, który wzbogacony o część prezentującą region zostanie przekazany narodowym federacjom łuczniczym oraz FITA, jako materiał przedstawiający region podkarpacki – organizatora Mistrzostw Świata w 2009r.

 

General Sponsors
Media Partners